Bài đăng

TP.HCM: Hơn 6.500 căn hộ ngưng bán do vướng pháp lý