Cac thong tin ve quan trac moi truong dinh ky va bao cao quan trac moi truong lao dong

Những thông tin về quan trắc môi trường định kỳ và báo cáo quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường định kỳ là gì? Có liên quan đến báo cáo quan trắc môi trường lao động không? Môi trường Lighthouse sẽ giải đáp ngay các thắc mắc trên qua bài viết dưới đây nhé.

1. Thế nào là quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà… khi đi vào hoạt động. Trong ấy tần suất quan trắc, vị trí quan trắc và thông số quan trắc môi trường định kỳ được thực hành theo nội dung của đánh giá thúc đẩy môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.

2. Căn cứ thực hành quan trắc môi trường định kỳ

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo kiểm tra tương tác môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Nội dung của báo cáo kiểm tra liên quan môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.3. Tần suất, thời gian thực hành quan trắc môi trường định kỳ

Phụ thuộc vào nội dung được thực hiện trong báo cáo đánh giá tương tác môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết môi trường.

4. Nơi nộp báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

– Nộp tại Sở TNMT tỉnh đối với công ty đã thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi hoạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
– Nộp tại Phòng TNMT Quận/Huyện đối với các dự án thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Ngoài ra, phải nộp thêm bản báo cáo cho các cơ quan quản lý khác ví dụ: khu kinh tế nếu doanh nghiệp nằm trong KCN, khu kinh tế, Ban quản lý KCN.

 • Định nghĩa đo kiểm môi trường lao động (Quan trắc môi trường lao động)

Đo kiểm môi trường là lao động( quan trắc môi trường lao động) là: Môi trường lao động là môi trường bên trong các khu vực sản xuất, văn phòng,… nơi có người lao động làm việc và chịu ảnh hưởng trực tiếp. MTLĐ gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, bức xạ nhiệt), ánh sáng, tiếng ồn, rung chuyển, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất,… Do đó, để cải thiện điều kiện làm việc, đưa ra các biện pháp/phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; các Doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức kiểm tra các yếu tố nêu trên. Ý nghĩa của việc quan trắc môi trường lao động ngoài việc tuân thủ quy pháp luật còn hướng đến hoạt động sản xuất bền vững, nhân văn.

 • Đối tượng nào phải phải làm đo kiểm môi trường lao động (Quan trắc môi trường lao động)

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học, bệnh viện,… có tiêu dùng cần lao buộc phải quan trắc môi trường lao động.

 • Căn cứ Pháp luật
 • Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
 • Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định yếu tố thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định khoa học an toàn lao động, đào tạo an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động.
 • Tần suất thực hiện đo kiểm môi trường cần lao (quan trắc môi trường lao động)

Người dùng lao động bắt buộc có kế hoạch kiểm tra, đo đạc, kiểm tra chất lượng môi trường khiến cho việc cũng như hiệu quả của những biện pháp phòng chống những khía cạnh với hại, ít nhất 01 lần/năm.

 • Nội dung thực hiện đo kiểm môi trường cần lao (quan trắc môi trường lao động)

Dựa trên kế hoạch quan trắc môi trường lao động của cơ sở, nhà tham mưu sẽ đánh giá kế hoạch dựa trên luật định và thực tế vận hành tại cơ sở. Từ đó, nhà tham mưu sẽ tiến hành công ty quan trắc môi trường lao động mang những nội dung sau đây:

 • Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tốc độ gió);
 • Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ);
 • Đo bụi toàn phần, bụi hô hấp;
 • Lấy mẫu và phân tích các khí: NOx, SOx, Co, CO2, HCl, O2, O3, H2S…;
 • Lấy mẫu và đo đạc các dung môi hữu cơ: hóa chất bảo vệ thực vật, hợp chất hữu cơ bay hơi – VOCs, các hợp chất hữu cơ bền – POPs, các hợp chất phenol, acetylen, formaldehyt, xăng, các dung môi hữu cơ…;
 • Lấy mẫu và đo đạc các hơi kim loại: Asen, Cadimi, thủy ngân, chì, kẽm…;
 • Đo đạc các yếu tố vi sinh không khí: vi sinh tổng số, coliform, E.coli, Stepcocuss Feacalis, Pseudomonas aeruginosa…;
 • Đánh giá và lập hồ sơ vệ sinh lao động cho các đơn vị có nhu cầu theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Môi trường Lighthouse hy vọng bạn đã tìm hiểu được về quan trắc môi trường định kỳ báo cáo quan trắc môi trường lao động. Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm các dịch vụ môi trường thì bạn nhớ liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

Nguồn bài viết: baomoi365.com

----Dịch vụ SEO Tổng Thể UAE Media-----
UAE DIGITAL MARKETING AGENCY
- Dịch Vụ Mang Đến Sự Hài Lòng

- Địa chỉ: 58/234 Âu Cơ, p9, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Website: www.uae.com.vn
- Email: [email][email protected][/email]
- Hotline kinh doanh: 0334 07 2727

Nhận xét